คลิกเพื่อเข้าสู่...ระบบการขาย
สำหรับฝ่ายขาย
 
 
ประกาศ !!!
  
เรียน ผู้ใช้งานระบบ BMAC, Nursery (ไซต์,ส่วนกลาง) และ MRP Nursery ทุกท่าน

ทาง MIS จะดำเนินการปิดระบบ BMAC, Nursery (ไซต์,ส่วนกลาง) และ MRP Nursery เป็นการชั่วคราว เพื่อการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น
ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08:00-14:00 น.
จะทำให้ระบบไม่สามารถใช้งานได้
ในช่วงเวลาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562
ฝ่าย MIS SAAA
 
คลิกเพื่อเข้าสู่...ระบบแจ้งปัญหา
ระบบแจ้งปัญหา
คลิกเพื่อเข้าสู่...ระบบรายชื่อพนักงาน
ระบบรายชื่อพนักงาน
   
คลิกเพื่อเข้าสู่...ระบบการผลิต
สำหรับฝ่ายผลิต
Nursery
   
คลิกเพื่อเข้าสู่...ระบบการผลิต
สำหรับฝ่ายผลิต
MRP
 
 
  ซอฟต์แวร์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด    
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ใช้งานตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน